ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Η πόλη μας με τη συνένωση της Λυκόβρυσης και της Πεύκης έχει αποκτήσει έκταση τέτοια η οποία δεν εξυπηρετείται από την μέχρι τώρα υπάρχουσα Δημοτική αστική συγκοινωνία. Είναι άμεση ανάγκη να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ουσιαστικά η ήδη υπάρχουσα με νέο στόλο οχημάτων και να αναδιαρθρωθούν τα δρομολόγιά της. Απαιτείται η σύνδεση της Λυκόβρυσης με συχνότερα δρομολόγια με τον ηλεκτρικό σταθμό ΚΑΤ και ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Απαιτείται επίσης η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της νεολαίας του Δήμου μας σε σχέση με την πρόσβαση και επιστροφή προς/από τα Σχολεία και τους Αθλητικούς Χώρους του Δήμου μας. Η οικονομική υποστήριξη των πιο πάνω πρωτοβουλιών θα πραγματοποιηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο πληθυσμός της πόλης μετά την ενοποίηση έχει αρκετά αυξηθεί και υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων είτε για πρόσληψη νέων οδηγών και οχημάτων είτε προμήθειας επιπλέον καυσίμων.

2. Είναι ανάγκη η ριζική μα προ πάντων αποτελεσματική αναδιάρθρωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης μας το οποίο αποκτά μείζονα σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών. Χρονίζει επικίνδυνα πολλές δεκαετίες και απαιτούνται ριζικές και ριζοσπαστικές λύσεις. Έχουν ξοδευτεί μέχρι τώρα πολλά χρήματα χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

3. Η πόλη μας στερείται και υπάρχει ανάγκη δημιουργίας χώρων στάθμευσης και αυτό οδηγεί τους πολίτες σε άναρχες λύσεις στάθμευσης με πολλά και επικίνδυνα προβλήματα για όσους κινούνται με τα πόδια. Η πρότασή μας είναι το οικόπεδο δίπλα στο Δημαρχείο επί της Ελευθ. Βενιζέλου να διαμορφωθεί θεσμικά σε χώρο στάθμευσης.

4. Είναι ανάγκη να ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια της πόλης, για να δημιουργηθούν προσβάσεις ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών. Είναι άμεση ανάγκη να θεσμοθετηθούν θέσεις parking στους μόνιμους κατοίκους της πόλης με σωστό προγραμματισμό και επιστημονικές προς τούτο μελέτες. Απαιτείται επίσης η ενίσχυση με θεσμοθετημένες πράξεις της Δημοτικής Αρχής των εμπορικών δρόμων της πόλης με σκοπό την οικονομική τους αναβάθμιση.

5. Κατασκευή της πλατείας της Πεύκης (Ο.Τ. 25α), η οποία χρονίζει. Η παράταξή μας υποστηρίζει πως με μικρά κονδύλια θα αποκτήσει η πόλη κεντρική πλατεία και θα απαλλαγεί από την τριτοκοσμική ασχήμια που αμαυρώνει τη γενική της εικόνα. Δημιουργία υπογείων χώρων στάθμευσης (σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό, όταν φθάσει στη πόλη μας, με μετακύλιση του σχετικού κόστους).

6. Απαιτείται επίσης αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Λυκόβρυσης για να αποκτήσει λειτουργικότερο χαρακτήρα για τους συμπολίτες μας και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.