ΝΩΡΙΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε σειρά χτυπημάτων κάτω από την μέση με ηθικό καθοδηγητή συγκεκριμένη παράταξη. Οι παρεμβάσεις στα εσωτερικά των παρατάξεων δεν επιτρέπονται από κανέναν.

Χρησιμοποιούν μέλη τους αλλά και άτομα που κατέχουν ιδιαίτερες θέσεις για να πιέζουν υποψηφίους της παράταξης μας να αποχωρήσουν από εμάς και να πάνε στην συγκεκριμένη παράταξη που στηρίζουν.

Γνωρίζουμε αυτά τα άτομα και τις απαράδεκτες μεθόδους που χρησιμοποιούν. Επόμενη κίνηση μας, αν δεν σταματήσουν ΑΜΕΣΑ αυτές τις πρακτικές, είναι να τους καταγγείλουμε δημόσια με τα ονόματα και τις ιδιότητες τους και να ενημερώσουμε τους προϊσταμένους τους.

Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία που χρησιμοποιούν τις θέσεις τους εντός και εκτός του Δήμου για «εξυπηρετήσεις» και «επαφές» προς άγραν ψήφων.

Τους υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι τσιφλίκι και μαγαζάκι κανενός.

Τέλος επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα μας στις διοικητικές και δικαστικές αρχές για να διασφαλίσουμε ομαλή προεκλογική περίοδο και εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας.

Όλα αυτά σε τέτοια έκταση συμβαίνουν για πρώτη φορά στον Δήμο μας.

Παναγιώτης Ιωάννου

Υπ. Δήμαρχος Λυκοβρυσης Πεύκης