ΕΣΕΙΣ ΜΙΛΑΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΥΜΕ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ 2024-2029

Το πρόγραμμα διακυβέρνησης 2024 – 2029 περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη στιγμή που θα αναλάβουμε επίσημα τα καθήκοντα μας ως νέα Δημοτική Αρχή.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει διαχωριστεί σε 13 βασικούς άξονες-τομείς τους οποίους έχουμε αξιολογήσει και υπεύθυνα αποφασίσει ότι αποτελούν τον πυρήνα πάνω στον οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας για την ανάπτυξη της πόλης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ωστόσο σε καμία περίπτωση δε θα επιδιώξουμε να υποβάλλουμε μια έκθεση ιδεών, ένα αφήγημα γεμάτο ανεκπλήρωτες και ανέφικτες υποσχέσεις όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προεκλογικά προγράμματα.

Ξέρουμε τις αδυναμίες, έχουμε βαθιά γνώση των προβλημάτων και το κυριότερο δεν είμαστε περαστικοί ούτε ευκαιριακοί .

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα και επειδή πιστεύουμε στο γόνιμο διάλογο θα υποβάλλουμε δημόσια κάθε φορά και ανά άξονα – τομέα όλες τις θέσεις μας και θα αναμένουμε αυτές να συνδιαμορφωθούν με τις δικές σας προτάσεις και απόψεις.

 

Άγγελος Γρηγορούδης

Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ