ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με την εγκληματικότητα να παρουσιάζει αύξηση – λόγω και της οικονομικής κρίσης – στις μέρες μας, με επιθέσεις και ληστείες σε άτομα τρίτης ηλικίας, γυναίκες, παιδιά και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, τόσον σε δημόσιους χώρους και δρόμους, όσον και μέσα στα σπίτια μετά από διαρρήξεις, με φαινόμενα χουλιγκανισμού ή μπούλινγκ, με βανδαλισμούς περιουσιών (κτιρίων και αυτοκινήτων), με τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών είναι ιδιαίτερα υψηλό και η απαίτηση για καλύτερη αστυνόμευση και παροχή ασφάλειας κοινή σε όποια γειτονιά συζητήσαμε με τους πολίτες του Δήμου μας. Έστω και αν ακόμη η Λυκόβρυση – Πεύκη δεν παρουσιάζει εγκληματικότητα ανάλογη αυτής άλλων περιοχών του Λεκανοπεδίου, είναι εμφανής η ανάγκη για να προετοιμαστούμε γι’ αυτό, για την λήψη μέτρων πρόληψης και όχι διορθωτικών και σπασμωδικών αντιδράσεων.

Με σύνθημα: «ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΠΕΥΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ» ο Συνδυασμός Λυκόβρυση – Πεύκη 2020 προτίθεται:

• Να δημιουργήσει Δημοτική Αστυνομία (σεβόμενη όμως τον Νόμο 4172/2013), που θα εποπτεύει παράλληλα με την Αστυνομική Διεύθυνση και σε επικουρικό ρόλο, τις γειτονιές
της πόλης μας, τόσον κατά την διάρκεια της ημέρας, όσον και κύρια κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου κινδύνου και ευαισθησίας • Να βελτιώσει με χρήση και των νέων τεχνολογιών τον Δημοτικό ηλεκτροφωτισμό και την online παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του, αποστέλλοντας πληροφόρηση σε κέντρο ελέγχου του Δήμου

• Να ενισχύσει με σεμινάρια, εκδηλώσεις και δράσεις σε Σχολεία, Συλλόγους και Φορείς την γνώση και τον εθελοντισμό σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (αντιμετώπιση σεισμών, πυρκαγιών, επικίνδυνων φυσικών φαινομένων, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ.), ενισχύοντας τις σχετικές Δημοτικές Υποδομές αλλά και εκπαιδεύοντας παράλληλα το έμψυχο δυναμικό του Δήμου μας και τους πολίτες σε θέματα βέλτιστων πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισής τους

• Να βελτιώσει τα προγράμματα ανταλλαγής πληροφόρησης με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, αλλά και Οργανισμών και Υπηρεσιών του Δημόσιου φορέα σε σχέση με θέματα ασφάλειας

• Να συνεργαστεί στενότερα με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας εστιάζοντας στην πρόληψη του εγκλήματος και την παραβατικότητα (Νόμος 2713/1999) • Να κινητοποιήσει τους πολίτες στην συμμετοχή τους στις δράσεις και στην συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας, χωρίς βέβαια την παρανόηση της μεταβίβασης εξουσίας ή άσκησης αυτοδικίας, αλλά συμμετοχής τους στην πρόληψη και την μείωση ευκαιριών παρουσίας εγκληματικής δράσης

• Να εντατικοποιήσει την ασφάλεια και προστασία των αστικών δασών της πόλης μας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και να δημιουργήσει ασφαλείς περιπάτους μέσα σε αυτά, παρέχοντας στην υπηρεσία αυτή τον αναγκαίο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και οχημάτων.

Κάντε κλικ στη φωτογραφία